சமீபத்தில் படித்த வலைப்பதிவுகளில் பிடித்தவற்றை சுட்டுவதற்கு இந்த பதிவு.

எல்லோரும் இப்படித்தானா by கீதா.
மேகத்தை மூடும் மேகங்கள் by சேவியர்.
பொய் சொல்லக் கூடாது ஹிலாரி by சிறில் அலெக்ஸ்.
எவ்ளோ சம்பளம்? by சரவ்.

கிளிக்குங்கள் நேரமிருக்கும் போது.