சமீபத்தில் கலைஞர் தொ.காவில் நாளைய இயக்குனர் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டியில் ஒரு குறும்படம் ஒளிபரப்பானது.
நளன் என்கிற ஓர் இயக்குனரின் “சீரியஸ் காமெடி”. மிகவும் ரசித்தேன். சமீபத்தில் YouTube இல் தென்பட்டது. முழுப்படமும் பத்து நிமிடங்களுக்கும் குறைவு தான் ஆனால் இரண்டு பாகங்களாக இருக்கிறது..
பார்த்து ரசியுங்கள்.
நெஞ்சுக்கு நீதி பாகம் 1 : 8 ஆவது நிமிடத்தில் தொடங்குங்கள்.

நெஞ்சுக்கு நீதி பாகம் 2