ராஜாவின் திருவாசகம் பாடல் வரிகள் இப்பொழுது புத்தக வடிவில்.

எளிதாக பிரதி எடுக்கும் வகையில்.

முதலில் தயாரித்தவர் : மதன் என்கிற ஒரு ரசிகர்.

இணையத்தில் பகிர்வது மட்டும் நான்.

திருவாசகம் புத்தக வடிவில்.

நன்றி.