0

காதல் என் வாழ்வில் – ரவி, ஹரி, சூப்பர் சிங்கர் 2008

சில வாரங்களுக்கு முன்னால் விஜய் தொலைக்காட்சியின் சூப்பர் சிங்கர் 2008 [Super Singer 2008] நிகழ்ச்சியைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது இந்தப் பாடலை போட்டியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருந்த, ரவி மற்றும் ஹரி [சகோதரர்கள்] பாடத் தொடங்க, ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்றுவிட்டேன்.

What an excellent Composition!!!

இந்தப் பாடல், அவர்களே இயற்றி இசையமைத்த பாடல் என்பது தெரியாமல், உடனே இணைய வலையில் போய் “காதல் என் வாழ்வில்” என்று தேடிக் கொண்டிருந்தேன். ஒன்றும் அகப்படவில்லை. [ஒருவேளை எதிர்காலத்தில் யாரேனும் தேடும்போது இந்தப் பதிவு தென்படலாம்].

பிறகு YouTube-இல் “Super Singer 2008” என்று தேடிப் பார்த்து, சில பல எபிசோடுகளைக் கடந்து இந்தப் பாட்டைக் கண்டுபிடித்தேன்.
கேட்டு மகிழுங்கள். [பாடல் மட்டும் கேட்க விரும்பினால், ஒரு நிமிடம் வரை ஓட்டி விடுங்கள்(Forward)].

sadish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *