0

இரண்டாவது மகள் – அஞ்சனா சதீஷ்

சென்ற செவ்வாய்க்கிழமை, எங்களின் இரண்டாவது மகள், அஞ்சனா G சதீஷ், நலமாய்ப் பிறந்தாள். வாழ்த்திய அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு நன்றி.
அஞ்சனா சதீஷ்

sadish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *