இந்த தளத்தில் தினம் ஒரு ஜென் கதையை பிரசுரிக்கிறார்…

http://zendaily.blogspot.com

படித்து பாருங்கள். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்.