6

எனக்கு நானே ஞாபகப் படுத்திக் கொள்ள

அடிக்கடி நமக்கு நாமே படித்துக்கொள்ள வேண்டிய மகாகவி பாரதியின் வரிகள் …

இந்த துளியை (பெரும் தமிழ் இணையத்தில் இது ஒரு துளி தானே) இத்துடன் துவக்குகிறேன்…

தேடிச் சோறு நிதம் தின்று – பல
சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி
வாடித் துன்பமிக உழன்று – பிறர்
வாடப் பல செயல்கள் செய்து
நரை கூடிக் கிழப்பருவம் யெய்தி
கொடுங் கூற்றுக்கிரை எனப் பின்
மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல
நானும் இங்கு வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ

– மகா கவி சுப்ரமணிய பாரதி

sadish

6 Comments

 1. I have published a collection of my tamil poems (Mutputharum Penakathiyaum ) under the pen name Kumaraviruchigan.I would like to actively participate in the e-discussions in Tamil in your site. I request that I may please be informed as to how I can do that. Thank you
  Dr.A.Kumaravel Ph.D
  Assistant Professor of Anatomy
  Veterinary College, Namakkal

 2. good tamil blog, interesting to read, i am also a fan of illayaraja ,continue.

 3. Hello Mr. nee namma Jaathi!!!!

  தேடிச் சோறு நிதம் தின்று – பல
  சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி
  வாடித் துன்பமிக உழன்று – பிறர்
  வாடப் பல செயல்கள் செய்து
  நரை கூடிக் கிழப்பருவம் யெய்தி
  கொடுங் கூற்றுக்கிரை எனப் பின்
  மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல
  நானும் இங்கு வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ

  – மகா கவி சுப்ரமணிய பாரதி
  Nice meet u. All the best.

 4. These words made a wonderful changes in my life . Bharati is the greatest poet in the world. Salute to him again…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *